Monday, May 21, 2012

Rethinking skills in education and training

Recently, there has been a lot of talk about skills and competences needed for the future. This is the case especially in the field of education and training, which is in a prime spot to influence on how the young citizens "turn out" after their initial basic education, and what kind of attitudes do they have regarding lifelong learning and future skills acquisition in the future.

In the European Commission's Road map for 2012, the on-going work in Education and Culture concentrates on Rethinking skills in the context of Europe 2020.

As part of an assignment, I've collected links to recent publications, studies and programmes in the field of education and training (initial, youth and adults, disadvantaged groups) that deal with skills acquisition, evaluation of skills, etc. Here is a list of interesting publications related to:
Here is also a (not-an-exhaustive) list of some references to relevant studies recently conducted in Finland (mostly in Finnish). I was very positively surprised and impressed with the high quality reports that the Finnish Board of Education and the Ministry of Education and Culture have published!

Aihekokonaisuuksien tavoitteiden toteutumisen seuranta-arviointi 2010. (2012).Koulutuksen seurantaraportit 2012:1. Retrieved from http://www.oph.fi/julkaisut/2012/aihekokonaisuuksien_tavoitteiden_toteutumisen_seuranta_arviointi_2010
Harjunen, E., Jurvonen, R., Kuusela, J., Silen, B., Sääskilahti, M., & Örnmark, M. (2011). Opetushallitus - Miten peruskoululaiset kirjoittavat? (Raportit ja selvitykset 2011:2). Retrieved from http://www.oph.fi/julkaisut/2011/miten_peruskoululaiset_kirjoittavat
Havén, H., & Tuononen, M. (2011). Performance indicator for initial vocational education and training in Finland 2011 (Publications 2011:1). The Finnish National Board of Education. Retrieved from http://oph.fi/english/publications/2011/performance_indicator_for_initial_vocational_education_and_training_in_Finland_2011
Hildén, R., & Kantelinen, R. (2012). Language Education - Foreign Languages. In H. Niemi, A. Toom, & A. Kallioniemi (Eds.), Miracle of Education (pp. 161–176). Rotterdam: SensePublishers. Retrieved from http://rd.springer.com/chapter/10.1007/978-94-6091-811-7_11

Hirvonen, K. (2012). Onko laskutaito laskussa? - Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 2011 (Koulutuksen seurantaraportit 2012:4). Opetushallitus. Retrieved from http://www.oph.fi/julkaisut/2012/onko_laskutaito_laskussa

Jäppinen, A.-K. (2010). Onnistujia opinpolun siirtymissä – Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuskokeilun (ammattistartti) vaikuttavuus. Opetushallitus. Retrieved from http://www.oph.fi/julkaisut/2010/onnistujia_opinpolun_siirtymissa

Kärnä, P., Hakonen, R., & Kuusela, J. (2012). Luonnontieteellinen osaaminen perusopetuksen 9. luokalla 2011 (Koulutuksen seurantaraportit 2012:2). Opetushallitus. Retrieved from http://www.oph.fi/julkaisut/2012/luonnontieteellinen_osaaminen_perusopetuksen_9_luokalla_2011
Kilpinen, J., & Salonen, M. (2011). Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen tila lukuvuonna 2009-2010. Koulutuksen seurantaraportit 2011:3. Opetushallitus. Retrieved from http://www.oph.fi/julkaisut/2011/maahanmuuttajien_ammatillisen_peruskoulutuksen_tila_lukuvuonna_2009_2010
Lappalainen, P. (2011). Opetushallitus - Sen edestään löytää (Koulutuksen seurantaraportit 2011:2). Opetushallitus. Retrieved from http://www.oph.fi/julkaisut/2011/sen_edestaan_loytaa
Mäkelä, M., & Salonen, M. (2010). Hyvä startti! – Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilun loppujulkaisu. Opetushallitus. Retrieved from http://www.oph.fi/julkaisut/2010/hyva_startti
Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2012a). OKM - Ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kehittämishankkeen loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:3. Retrieved from http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2012/Amm_lisakoulutuksen_tyoelaman_kehittamis_ja_palvelutoiminta.html?lang=fi
Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2012b). Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016. Kehittämissuunnitelma/ Education and Research 2011–2016 (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:1). Retrieved from http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2012/Kehittamissuunnitelma.html
Ouakrim-Soivio, N., & Kuusela, J. (2012). Historian ja yhteiskuntaopin oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2011 (Koulutuksen seurantaraportit 2012:3). Opetushallitus. Retrieved from http://www.oph.fi/julkaisut/2012/historian_ja_yhteiskuntaopin_oppimistulokset_perusopetuksen_paattovaiheessa_2011
Rajala, S., Salonen, M., Blomerus, S., & Nissilä, L. (2011). Romanioppilaiden perusopetuksen tilannekatsaus 2010-2011 ja toimenpide-ehdotukset (Raportit ja selvitykset 2011:26). Retrieved from http://www.oph.fi/julkaisut/2011/romanioppilaiden_perusopetuksen_tilannekatsaus_2010_2011_ja_toimenpide_ehdotukset
Rauhanen, T., Kangasharju, A., & Kröger, O. (n.d.). VATT - Talouden rakenteet 2011 (VATT Publications 59). 2011: Government institute for economic research. Retrieved from http://www.vatt.fi/en/publications/latestPublications/publication/Publication_1345_id/905
Sulkunen, S., & Välijärvi, J. (2012). OKM - PISA09. Kestääkö osaamisen pohja? (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:12). Opetus- ja kulttuuriministeriö. Retrieved from http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2012/PISA09.html?lang=fi
Tuokko, E. (2009). Miten ruotsia osataan peruskoulussa? Opetushallitus. Retrieved from http://www.oph.fi/julkaisut/2009/miten_ruotsia_osataan_peruskoulussa
Tuokko, E., Takala, S., Koikkalainen, P., & Mustaparta, A.-K. (2012). Kielitivoli! - Peruskoulun vieraiden kielten opetuksen kehittämishankkeessa 2009–2011 koettua: tuloksia ja toimintatapoja (Raportit ja selvitykset 2012:1). Opetushallitus. Retrieved from http://www.oph.fi/www.oph.fi/julkaisut/2012/kielitivoli_!
Työ- ja elinkeinoministeriö. (2011). Rekrytoinnin mustan laatikon avaaminen: rekrytoinnin syyt, rekrytointiongelmat ja hakukanavat Suomessa v. 2010 (TEM-analyyseja 38/2011). Retrieved from http://www.tem.fi/index.phtml?C=97987&s=2687&xmid=4737
  

No comments: